Coursing Vranov u Brna - 21.10.2017

BULL AKTIVITY COURSING-disciplína tahání za střapcem
DOBRÝ DEN, PŘEJÍMKA NA ZÁVOD JE POSUNUTÁ NA 9H. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.
Uzávěrka odhlášení 15. říjen 2017 20:00
Uzávěrka zápisu 15. říjen 2017 20:00
Přejímka psů 21. říjen 2017 09:00
Začátek akce 21. říjen 2017 09:30
Ukončení akce 21. říjen 2017 11:30
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Závod

  Zapsáno 15 / 20     Zúčastněno   15 Nezúčastněno   0

Čl. Typ Psovod Pes
Závod Milada S. (Brno) Carrie (Americký pitbulteriér)
Závod MARCELA V. (Jevíčko) Deisy (Americký pitbulteriér)
Závod Adriana L. (Olomouc) Diego (Americký pitbulteriér)
Závod Kristýna D. (Brno) Little Lina (Americký pitbulteriér)
Závod Markéta S. (Ostrava) Abbas (Americký stafordširský terier)
Závod Lucie T. (Zlín) Bellatrix (Americký stafordširský terier)
Závod Martina Anna N. (Olomouc) Erin (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Závod Gabriel B. (Ostrava) Laky (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Závod Nikola V. (Lužice) Rita (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Závod Martina Anna N. (Olomouc) Bailee Black Sapphire "Yorick" (Stafordšírský bullterier)
Závod Lukáš D. (Brno) Bony (Stafordšírský bullterier)
Závod Soňa H. (Vyškov) Claudia Cardinale Chesway (Stafordšírský bullterier)
Závod Libor K. (Šternberk) Indian Scout Moravia Lord (Scotty) (Stafordšírský bullterier)
Závod Soňa H. (Vyškov) Rufus - Back In Red F.B. (Stafordšírský bullterier)
Závod Jana P. (Teplice 1) Young Blood Wizard Bull (Stafordšírský bullterier)

  Lokalita

Název Vranov u Brna
GPS 49.3111997N 16.6047336E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

Místo se nachází nad motokrosovou tratí. Směr od Šebrova, první odbočka doprava před penzionem Na Gruntě. Pro ty, kteří použijí MHD č. 57, vystoupí ve Vranově na konečné autobusu a půjdou kousek směrem na Šebrov.

Louka je v mírném svahu. Výhodou této lokality je oplocení celého pozemku.

Tréninky:
Auta zde můžou parkovat v blízkosti dráhy. Asi 150metrů od dráhy je penzion Na Gruntě, kde je možné se občerstvit.

  Startovné / 2 běhy

    Závod
 Člen 100 Kč
 Nečlen 150 Kč


DOBRÝ DEN, PŘEJÍMKA NA ZÁVOD JE POSUNUTÁ NA 9H. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

  Popis akce

  • Akce je určná pro plemena typu bull a jejich křížence-(kříženec má v očkovacím průkaze uvedené aspoň jedno bull plemeno).
  • Tato disciplína se může kombinovat s RANNÍM TRÉNINKEM nebo ODPOLEDNÍM ZÁVODEM.
    Na akci nemají přístup háravé feny a psi s kupírovanýma ušima.

  • Disciplíny se může zúčastit pes starší 18ti měsíců.

Průběh disciplíny:

Závodící pes roztahuje zátěž, která mu bude přidělena dle váhové kategorie. Návnada je střapec. Délka dráhy bude vyznačená.
Každá váhová kategorie má přidělenou váhu zátěže. 

Kateogorie:

- se budou rozdělovat na místě, podle váhy psů 
- vážení psů bude probíhat na přejímce

Hodnocení:

Vyhrává pes a fena, kteří ve své kategorii budou mít nejlepší čas.
Vyhlášení celkového vítěze (psa nebo feny s nejlepším časem ze všech kategorií).

Výbava:

Weight pullingové postroje budou k zapůjčení od sponzora Extreme dogs. V případě, že máte svůj vlastní, přineste si ho s sebou.

Platba:

Startovné je splatné přes účet do 15.10.2017-po uzávěrce se již nelze odhlásit.
č.u.: 2000816404/2010 -do poznámky uveďte dis.tahání, příjmení, jméno psa

Ředitel závodu:
Milan Oliva

Vedoucí závodu:
Adéla Benedeková

Technika:
Moravský coursing
(Milan Oliva, Adéla Benedeková)

Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Sponzor akce:
 

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.