Coursing Letiště Medlánky - 23.2.2019

Dopolední trénink - Licence
Uzávěrka odhlášení 20. únor 2019 23:59
Uzávěrka zápisu 21. únor 2019 23:59
Přejímka psů 23. únor 2019 09:00
Začátek akce 23. únor 2019 09:15
Ukončení akce 23. únor 2019 12:00
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink
  Licence

  Zapsáno 37 / 37     Zúčastněno   35 Nezúčastněno   2

Čl. Typ Psovod Pes
Trénink Natálie B. (Brno) Sag-I-Ashley Jamiroqai-Nika (Afgánský chrt)
Trénink Dáša K. (Miroslav) Tombouktou´s Liyaqat (Azavak)
Trénink Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) Lovka Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Licence Lenka V. (Brno) Odesza "Eliška" Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Licence Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) Olověnka Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Licence Eva H. (Červenka) Onga Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Licence Vojtěch a Ludmila Z. (Náměšť na Hané) Ortiga Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Trénink Yvona N. (Tvarožná) Bikilu Kandali Santon (Basenji)
Trénink Yvona N. (Tvarožná) Coffi Kandali Santon (Basenji)
Trénink Lucie P. (Brno) Dibi (Basenji)
Trénink Iveta P. (Brno) Abracadabra Camino Bianca (Italský chrtík)
Trénink Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Alesia Corallo Blue (Italský chrtík)
Licence Tobias S. (Prostejov) Arabela Feritte Bugsy (Italský chrtík)
Trénink Kamila V. (Sokolnice) Aristo Camino Bianca (Italský chrtík)
Trénink Ludmila T. (p.Křetín) Bentley Camino Bianca (Italský chrtík)
Trénink Kamila V. (Sokolnice) Bondino Camino Bianca (Italský chrtík)
Začátečník Tobias S. (Prostejov) Bubo (Italský chrtík)
Trénink Jiří Š. (Rosice) Buggy Camino Bianca (Italský chrtík)
Trénink Jiří Š. (Rosice) Casablanca di Sangue Regale (Italský chrtík)
Trénink Bronislav R. (BRNO) Easter Bubble Assetto Corse (Italský chrtík)
Trénink Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Fachiro Tileco (Italský chrtík)
Trénink Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Formoso Tileco (Italský chrtík)
Trénink Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) GLORIA Tileco (Italský chrtík)
Začátečník Renáta M. (Ochoz u Brna) Grande Emozione Assetto Corse (Italský chrtík)
Licence Monika D. (Uherské Hradiště) Hermés Můj andílek (Italský chrtík)
Trénink Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Juno Tileco (Italský chrtík)
Licence Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Magia Tileco (Italský chrtík)
Licence Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) Mugherino Tileco (Italský chrtík)
Trénink Iveta P. (Brno) Yvet Feritte Bugsy (Italský chrtík)
Trénink Renáta M. (Ochoz u Brna) Aerobomba Assetto Corse (Italský chrtík sprinter)
Trénink Alena K. (Brno) Hera the Goddes of Slunce Zambezi (Rhodéský ridgeback)
Trénink Petra F. (Brno) Maverick (Rhodéský ridgeback)
Trénink Marián V. (Brno) Aranel Giliath (Saluki - Perský chrt)
Začátečník Petr Š. (Brno) Alma (Sibiřský husky)
Licence Hana P. (Křižínkov) Epic Jinny Woo Poker Canis (Stafordšírský bullterier)
Trénink Petra F. (Brno) Mordinka (Stafordšírský bullterier)
Trénink Denisa K. (Brno venkov) Fiction Factory Petula-Vera (Whippet sprinter)

  Lokalita

Název Letiště Medlánky
GPS 49.2385483N 16.5548842E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule.

Zde je možné se po celý den občerstvit.

NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU!

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink   Licence
 Člen 100 Kč 150 Kč 200 Kč
 Nečlen 150 Kč 200 Kč 300 Kč


  Popis akce

Popis akce
STARTOVNÉ JE SPLATNÉ NA MÍSTĚ.
Sleva pro dalšího psa jednoho majitele 50Kč.
Trať pro začátečníka se natahuje do 200m.
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Standardně běháme dvě kola.
Prosíme nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!
Odhlášení z akce:
Přihlášení se mohou odhlásit sami do termínu uzávěrky. Po uzávěrce již tato možnost není možná.
Při pozdějším odhlášení se hradí stornopoplatek ve výši startovného, bez jehož uhrazení nebude psovod připuštěn k dalšímu běhu.
Pokud ve svých přihlašovacích údajích naleznete červené číslo, znamená to, že jste dlužni stornopoplatek. V profilu je také možné dohledat o jaký konkrétní termín se jedná. Po uhrazení, červené číslo bude smazáno.
Vedoucí akce, rozhodčí:
Milan Oliva 608 206 503
Přejímka, rozhodčí:
Adéla Benedeková 777 906 599
Zápis tréninkového běhu:
Tréninkovou kartu obdžíte bezplatně na požádání při přejímce. Zápisy se provádí pouze u nechrtů nejdříve od 15 měsíců stáří psa.
Poté kartu předkládáte na přejímce při přihlašování psa. Pozdější zápis po běhu již není možný!
Párové běhy jsou možné pouze v náhubku (viz.bezpečnostní podmínky).
Háravé feny se můžou zúčastnit tréninku pouze po domluvě s pořadatelem.
Případné změny týkající se tréninku budou zveřejněny v AKTUALITÁCH.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.
Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.