Coursing Letiště Medlánky - 23.2.2019

Odpolední trénink - Licence
Uzávěrka odhlášení 20. únor 2019 23:59
Uzávěrka zápisu 21. únor 2019 23:59
Přejímka psů 23. únor 2019 12:15
Začátek akce 23. únor 2019 12:30
Ukončení akce 23. únor 2019 15:00
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink
  Licence

  Zapsáno 29 / 30     Zúčastněno   26 Nezúčastněno   3

Čl. Typ Psovod Pes
Licence Veronika N. (Bratislava) HALF BROKE BORN TO FIREWORK (Australský ovčák)
Licence Alena M. (Veselí nad Lužnicí) Lukas (Barzoj - ruský chrt)
Licence Alena M. (Veselí nad Lužnicí) Naděje Silent Enigma (Barzoj - ruský chrt)
Licence Jaroslav H. (Čáslav) Collin (Basenji)
Trénink Veronika N. (Bratislava) Mia (Belgický ovčák - Malinois)
Začátečník Renata H. (Valtice) Arca Darkstar Silesia (Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý)
Trénink Zuzana P. (Brno) Beilee - Boleslav Auri Z panství Lomnice (Kavalír King Charles španěl)
Trénink Petra B. (Borač) Caliope Black Orchid Dagymery (Kavalír King Charles španěl)
Trénink Alexandra V. (Brno) Dolly z Fatkovského dvora (Kavalír King Charles španěl)
Začátečník Martina Č. (Kobylí) Ozzy Květ Sakury (Benny) (Kavalír King Charles španěl)
Trénink Tereza M. (Újezd u Brna) Tobias TERAKO (Kavalír King Charles španěl)
Začátečník Lada K. (Valtice) TOFFIFE z Jezerního království (Kavalír King Charles španěl)
Začátečník Zdenka K. (Brno) Zilvar z jezerního království (Kavalír King Charles španěl)
Začátečník Renata H. (Valtice) Navajo Rescator (Labradorský retriever)
Trénink Dana B. (Brodek u Prostějova) St. Eliz (Labradorský retriever)
Trénink Valentina Sbardellati S. (Brno) Bahari (Rhodéský ridgeback)
Začátečník Valentina Sbardellati S. (Brno) Derde (Rhodéský ridgeback)
Začátečník Valentina Sbardellati S. (Brno) Zwanga (Rhodéský ridgeback)
Trénink Lea F. (Brno) Daniya Al Naqawa (Saluki - Perský chrt)
Trénink Martina R. (Brno) Falco - Futun Al Zahra (Saluki - Perský chrt)
Trénink Lenka Š. (Moravany u Brna) Bella Penu Wai-Wad (Sicilský chrt)
Trénink Josef C. (Šternberk) Berry Abby Moravian Gate Bull (Stafordšírský bullterier)
Začátečník Nela F. (Brno) Black & White star ASUMA (Stafordšírský bullterier)
Začátečník Josef C. (Šternberk) Dorothy Starhill Bull (Stafordšírský bullterier)
Trénink Hana N. (Brno) Bechamel Tokoto Trikonto (Whippet)
Trénink Markéta N. (Rudice) Elisei Valentine Dogs (Whippet)
Trénink Markéta N. (Rudice) Heriet Trixtan (Whippet)
Trénink Hana N. (Brno) Overdose Bohemia Snap Dog (Whippet)
Začátečník Lada K. (Valtice) UNA od Šeříku (SALSA) (Zlatý retriever)

  Lokalita

Název Letiště Medlánky
GPS 49.2385483N 16.5548842E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule.

Zde je možné se po celý den občerstvit.

NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU!

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink   Licence
 Člen 100 Kč 150 Kč 200 Kč
 Nečlen 150 Kč 200 Kč 300 Kč


  Popis akce

Popis akce
STARTOVNÉ JE SPLATNÉ NA MÍSTĚ.
Sleva pro dalšího psa jednoho majitele 50Kč.
Trať pro začátečníka se natahuje do 200m.
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Standardně běháme dvě kola.
Prosíme nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!
Odhlášení z akce:
Přihlášení se mohou odhlásit sami do termínu uzávěrky. Po uzávěrce již tato možnost není možná.
Při pozdějším odhlášení se hradí stornopoplatek ve výši startovného, bez jehož uhrazení nebude psovod připuštěn k dalšímu běhu.
Pokud ve svých přihlašovacích údajích naleznete červené číslo, znamená to, že jste dlužni stornopoplatek. V profilu je také možné dohledat o jaký konkrétní termín se jedná. Po uhrazení, červené číslo bude smazáno.
Vedoucí akce, rozhodčí:
Milan Oliva 608 206 503
Přejímka, rozhodčí:
Adéla Benedeková 777 906 599
Zápis tréninkového běhu:
Tréninkovou kartu obdžíte bezplatně na požádání při přejímce. Zápisy se provádí pouze u nechrtů nejdříve od 15 měsíců stáří psa.
Poté kartu předkládáte na přejímce při přihlašování psa. Pozdější zápis po běhu již není možný!
Párové běhy jsou možné pouze v náhubku (viz.bezpečnostní podmínky).
Háravé feny se můžou zúčastnit tréninku pouze po domluvě s pořadatelem.
Případné změny týkající se tréninku budou zveřejněny v AKTUALITÁCH.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.
Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.