Coursing Šenov (Ostravsko) - 19.12.2020

Dopoledne
AHOJ OMLOUVÁME SE PŘIJEDEME ASI O PŮL HODINY POZDĚ. JE TADY VELKÁ MLHA.
Uzávěrka odhlášení 16. prosinec 2020 23:59
Uzávěrka zápisu 17. prosinec 2020 23:59
Přejímka psů 19. prosinec 2020 09:30
Začátek akce 19. prosinec 2020 09:45
Ukončení akce 19. prosinec 2020 12:30
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink

  Zapsáno 22 / 25     Zúčastněno   22 Nezúčastněno   0

Čl. Typ Psovod Pes
Trénink Zuzana M. (Šenov) Kira (Americký stafordširský terier)
Začátečník Kateřina K. (Šenov) Megie (Americký stafordširský terier)
Trénink Vlastimil A. (Skalička) Gathema Sunny Fellow (Basenji)
Začátečník Sabina R. (Havířov) Arthos (Belgický ovčák - Malinois)
Začátečník Iveta Č. (Orlová - Poruba) Hoopy Ostraryka (Belgický ovčák - Malinois)
Trénink Miluše S. (Šenov) Joye z Šenovského slivniku (Belgický ovčák - Tervueren)
Začátečník Danka C. (Třinec) Apolo Z Krusoviec (Bulteriér)
Začátečník Jana T. (Třinec) Carter Dauntless Hunter (Bulteriér)
Trénink Tereza G. (Třinec) Daenerys Targaryen Wal Pet (Miniaturní bulteriér)
Začátečník Tereza G. (Třinec) Oliver (Miniaturní bulteriér)
Trénink Kateřina H. (Klimkovice) Afrida Hvězdy na stráži (Rhodéský ridgeback)
Trénink Adéla F. (Nový Jičín) Fill up My Desire “Balthazar” (Rhodéský ridgeback)
Trénink Marian B. (Chuchelná) Max z Tikovického vršku (Rhodéský ridgeback)
Začátečník Lucie K. (Ostrava) Artuš (Samojed)
Začátečník Denisa V. (Ostrava) Ares (Stafordšírský bullterier)
Trénink Silvie J. (Ostrava) Gripen Brenneke (Stafordšírský bullterier)
Trénink Natálie Š. (Šenov) Ice Caira Dárce štěstí (Stafordšírský bullterier)
Trénink Silvie J. (Ostrava) Isar Brenneke (Stafordšírský bullterier)
Začátečník Zuzana V. (Ostrava) Jelly Bean (Stafordšírský bullterier)
Trénink Zuzana S. (Šenov) Kandile Angel Djomo Gangkar (Tibetský terier)
Trénink Roland M. (Baška) Ella Trixtan (Whippet)
Trénink Roland M. (Baška) Hannah Trixtan (Whippet)

  Lokalita

Název Šenov (Ostravsko)
GPS 49.7847736N 18.3987086E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink
 Člen 150 Kč 200 Kč
 Nečlen 200 Kč 250 Kč


AHOJ OMLOUVÁME SE PŘIJEDEME ASI O PŮL HODINY POZDĚ. JE TADY VELKÁ MLHA.

  Popis akce

STARTOVNÉ JE SPLATNÉ NA MÍSTĚ.

Sleva pro dalšího psa jednoho majitele 50Kč.

Trať pro začátečníka se natahuje do 200m.
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Standardně běháme dvě kola.

Prosíme nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!

Odhlášení z akce:
Přihlášení se mohou odhlásit sami do termínu uzávěrky. Po uzávěrce již tato možnost není možná.
Při pozdějším odhlášení se hradí stornopoplatek ve výši startovného, bez jehož uhrazení nebude psovod připuštěn k dalšímu běhu.
Pokud ve svých přihlašovacích údajích naleznete červené číslo, znamená to, že jste dlužni stornopoplatek. V profilu je také možné dohledat o jaký konkrétní termín se jedná. Po uhrazení, červené číslo bude smazáno.

Vedoucí akce, rozhodčí:
Milan Oliva 608 206 503

Přejímka, rozhodčí:
Adéla Benedeková 777 906 599

Zápis tréninkového běhu:
Tréninkovou kartu obdžíte bezplatně na požádání při přejímce. Zápisy se provádí pouze u nechrtů nejdříve od 15 měsíců stáří psa.
Poté kartu předkládáte na přejímce při přihlašování psa. Pozdější zápis po běhu již není možný!

Párové běhy jsou možné pouze v náhubku (viz.bezpečnostní podmínky).

Háravé feny se můžou zúčastnit tréninku pouze po domluvě s pořadatelem.

Případné změny týkající se tréninku budou zveřejněny v AKTUALITÁCH.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.