Coursing Zámecký park - Čechy pod Kosířem - 25.7.2021

odpolední trénink / Licence
Uzávěrka odhlášení 22. červenec 2021 23:59
Uzávěrka zápisu 23. červenec 2021 23:59
Přejímka psů 25. červenec 2021 14:15
Začátek akce 25. červenec 2021 14:30
Ukončení akce 25. červenec 2021 16:45
Stav akce
Ukončená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink
  Licence

  Zapsáno 23 / 25

Zápis je umožněn pouze přihlášeným uživatelům, prosím přihlaste se.

Čl. Typ Psovod Pes
Začátečník Michaela H. (Krumsín) Archibaldd Rozárka (Anglický chrt (Greyhound))
Trénink Denisa K. (Prostějov) Clownfish ze Štokova (Australská kelpie)
Trénink Veronika M. (Náměšť na Hané) Hako z Radlické čtvrti (Australský ovčák)
Trénink Eva S. (Náměšť na Hané) Holliday Ivelbero´s Darling (Australský ovčák)
Trénink Markéta K. (Rýmařov) Charger Ivelbero´s Darling (Australský ovčák)
Trénink Eva H. (Červenka) Onga Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Trénink Eva H. (Červenka) Pupavka Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt)
Trénink Alena E. (TVOROVICE) ALVIN BORGRI (Border kolie)
Trénink Gabriela R. (Prostějov) Aspettano La Vittoria (Border kolie)
Začátečník Pavla B. (Plumlov) Barbie Bonitta Earthly Buddies (Border kolie)
Trénink Zuzana H. (Ohrozim) Beauty Justin Segibo (Border kolie)
Trénink Gabriela R. (Prostějov) Bella Blu L'amico Devoto (Border kolie)
Trénink Ivana P. (Přerov) Calvin (Border kolie)
Začátečník Vlasta G. (Prostějov) Larra (Border kolie)
Trénink Lada K. (Určice) Taira Waitby (Border kolie)
Trénink Lada K. (Určice) Gondor Big Scotty's Dream (Jack Russell Teriér)
Trénink Lenka F. (Kostelec na Hané) Vermont z Atarova dvora (Rico) (Jack Russell Teriér)
Licence Veronika M. (Těšetice) Vikomt z Atarova dvora (Cookie) (Jack Russell Teriér)
Trénink Marie G. (Šumperk) Luz de Canera de Mouclem (Kanárský podenco)
Trénink Petr S. (Brno) Nayra, Nala (Kanárský podenco)
Začátečník Tereza N. (Olomouc) "BANY" UBA ze Štípek (Německý ohař krátkosrstý)
Trénink Monika B. (Držovice) Rasty (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Začátečník Jana B. (Náměšť na Hané) Aijiro Gavanyˇs Bohemia (Shiba-Inu)

  Lokalita

Název Zámecký park - Čechy pod Kosířem
GPS 49.5498747N, 17.0387336E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

Parkování 100m od dráhy.

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink   Licence
 Člen 150 Kč 200 Kč 200 Kč
 Nečlen 200 Kč 250 Kč 300 Kč


  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.