Coursing Sedliště - 28.9.2022

Sváteční dopolední trénink + Licence
ZAČÁTEK PŘEJÍMKY POSOUVÁME NA 9:45H.
Uzávěrka odhlášení 25. září 2022 23:59
Uzávěrka zápisu 26. září 2022 23:59
Přejímka psů 28. září 2022 09:45
Začátek akce 28. září 2022 10:00
Ukončení akce 28. září 2022 12:30
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink
  Licence

  Zapsáno 25 / 25     Zúčastněno   23 Nezúčastněno   2

Čl. Typ Psovod Pes
Trénink Jan S. (Orlová-Poruba) Dohnal's Fauna (Honey) (Americký stafordširský terier)
Začátečník Jana F. (Frýdlant nad Ostravicí) Inka z Višňového květu (Barzoj - ruský chrt)
Trénink Martin Š. (Dětmarovice) Fixi Graf Czech (Belgický ovčák - Malinois)
Trénink Lenka K. (Ludgeřovice) Arny Awesome Luckyboc (Border kolie)
Začátečník Lenka K. (Ludgeřovice) Carby Awesome Luckyboc (Border kolie)
Trénink Irma K. (Havířov - Šumbark) Nerri Orkif Star Fox (Foxterier hrubosrstý)
Začátečník Martin Š. (Dětmarovice) Akira Snoopy Shangri-La Bohemia (Miniaturní bulteriér)
Trénink Andrea H. (Ostrava-Hrabuvka) Champion z Husitova Kraje (Miniaturní bulteriér)
Začátečník Andrea H. (Ostrava-Hrabuvka) Nice - Mafian z Husitova Kraje (Miniaturní bulteriér)
Trénink Martin Š. (Dětmarovice) Dorry Graf Czech (Německý ovčák)
Trénink Blanka R. (Lutín) Eritrea (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Licence Martin M. (Ostrava) Miky (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Trénink Natalie B. (Havířov) Sansa Tender Tiger (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Začátečník Pavla H. (Ostravice) Hesperus Akim Pro Amicitia (Rhodéský ridgeback)
Začátečník Irena D. (Ostrava) Iconicus Rhody Pro Amicitia (Rhodéský ridgeback)
Trénink Iveta C. (Ostrava) Niki z Tikovického Vršku (Rhodéský ridgeback)
Trénink Lea B. (Libeň) Ciela (Saluki - Perský chrt)
Trénink Adriana M. (Karvina) Cirilla Giliath (Saluki - Perský chrt)
Začátečník Kateřina M. (Ostrava) Apollón (Stafordšírský bullterier)
Začátečník Kateřina M. (Ostrava) Freya (Stafordšírský bullterier)
Trénink Renáta K. (Ostrava-Koblov) Bailey Pixi Domestic Angel (Whippet)
Trénink František M. (Navsi) Corny Čebuko (Whippet)
Trénink Helena D. (Dobrá) Jonáš (Whippet)
Začátečník Johana K. (Kroměříž) Ríša (Whippet)
Trénink Barbora J. (Sviadnov) Tinnie (Whippet)

  Lokalita

Název Sedliště
GPS 49.7128700N, 18.3638750E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink   Licence
 Člen 200 Kč 250 Kč 350 Kč
 Nečlen 250 Kč 300 Kč 400 Kč


ZAČÁTEK PŘEJÍMKY POSOUVÁME NA 9:45H.

  Popis akce

STARTOVNÉ JE SPLATNÉ NA MÍSTĚ.

Sleva pro dalšího psa jednoho majitele 50Kč.

Trať pro začátečníka se natahuje do 200m.
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Standardně běháme dvě kola.

Prosíme nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!

Odhlášení z akce:
Přihlášení se mohou odhlásit sami do termínu uzávěrky. Po uzávěrce již tato možnost není možná.
Při pozdějším odhlášení se hradí stornopoplatek ve výši startovného, bez jehož uhrazení nebude psovod připuštěn k dalšímu běhu.
Pokud ve svých přihlašovacích údajích naleznete červené číslo, znamená to, že jste dlužni stornopoplatek. V profilu je také možné dohledat o jaký konkrétní termín se jedná. Po uhrazení, červené číslo bude smazáno.

Vedoucí akce, rozhodčí:
Milan Oliva 608 206 503

Přejímka, rozhodčí:
Adéla Benedeková 777 906 599

Zápis tréninkového běhu:
Tréninkovou kartu obdžíte bezplatně na požádání při přejímce. Zápisy se provádí pouze u nechrtů nejdříve od 15 měsíců stáří psa.
Poté kartu předkládáte na přejímce při přihlašování psa. Pozdější zápis po běhu již není možný!

Párové běhy jsou možné pouze v náhubku (viz.bezpečnostní podmínky).

Háravé feny se můžou zúčastnit tréninku pouze po domluvě s pořadatelem.

Případné změny týkající se tréninku budou zveřejněny v AKTUALITÁCH.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.12  Národní dostihová a coursingový řád ČMKU. 
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu řídí ustanovením článku 1.12  Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
 Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.