Coursing Zlín u Tescomy - 25.10.2015

Dopolední trénink (licence pro nechrty)
Uzávěrka odhlášení 21. říjen 2015 20:00
Uzávěrka zápisu 23. říjen 2015 20:00
Přejímka psů 25. říjen 2015 09:00
Začátek akce 25. říjen 2015 09:30
Ukončení akce 25. říjen 2015 12:00
Stav akce
Uzavřená akce
Organizátor moravsky-coursing.cz
Typ
  Začátečník
  Trénink
  Licence

  Zapsáno 24 / 25     Zúčastněno   20 Nezúčastněno   4

Čl. Typ Psovod Pes
Trénink Eva D. (Zlin) Ilda (Airedale terier)
Trénink Lukáš B. (Zlín) Eny (Americký stafordširský terier)
Trénink Michaela D. (Zlín) N´Buggy z Čekyňského dvora (Americký stafordširský terier)
Začátečník Jiří B. (Olomouc) Annie (Anglický špringr španěl)
Trénink Jiřina K. (Ostrava) Agehya Cinderella's Ranch (Australský ovčák)
Trénink Anna M. (Budišovice) Piškotek od Emy Destinové (Bearded kolie)
Začátečník Jana N. (Kroměříž) Bagheera Velvet Diamond (Flat Coated Retriever)
Začátečník Jana N. (Kroměříž) Flamboyant Fleur Oasis of Peace (Flat Coated Retriever)
Začátečník Soňa V. (Brno) Ruby (Flat Coated Retriever)
Začátečník Eva F. (Zlín) Bolt Carrera de Moravia (Italský chrtík)
Trénink Karel P. (Nivnice) Hawk (Italský chrtík)
Trénink František H. (Šardice) Albertino Corallo Blue (Italský chrtík sprinter)
Trénink Lenka Z. (Vnorovy) Rony (Maďarský ohař krátkosrstý)
Začátečník Tereza Z. (Zlín) Galilea (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Trénink Lucie K. (Uherské Hradiště) Sára (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec)
Trénink Lucie Č. (Bílovice) ASSURI BINI Mungu (Rhodéský ridgeback)
Trénink Dáša Z. (p. Bílovice) Jasira z Tikovického vršku (Rhodéský ridgeback)
Trénink Markéta B. (Uherské Hradiště) Almas Avatar Pinc (Saluki - Perský chrt)
Trénink Markéta B. (Uherské Hradiště) Amani Sayah (Saluki - Perský chrt)
Začátečník Eva K. (Havřice - Uherský Brod) Ar Feiniel (Saluki - Perský chrt)
Trénink Petra L. (Topolná) Armaan Sayah (Saluki - Perský chrt)
Trénink Petra L. (Topolná) Atiyah Sayah (Saluki - Perský chrt)
Začátečník Pavla B. (Uherské Hradiště) Victoria Happy Naux (West Highland White Terrier)
Trénink Sandra V. (Zlin) Chimera Discobolos (Whippet)

  Lokalita

Název Zlín u Tescomy
GPS 49°13'25.0"N 17°43'53.0"E »
Odkaz Ukázat lokalitu na mapě »
Popis

U Tescomy 238
760 01 Zlín

UDRŽUJTE POŘÁDEK PO SOBĚ A PEJSCÍCH!

  Startovné / 2 běhy

    Začátečník   Trénink   Licence
 Člen 100 Kč 150 Kč 200 Kč
 Nečlen 150 Kč 200 Kč 300 Kč


  Popis akce

Startovné je splatné na místě.
Sleva pro dalšího psa jednoho majitele 50Kč.

Trať pro začátečníka se natahuje do 200m.
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Standardně běháme dvě kola.

Prosím nenechávejte přihlašování na poslední chvíli!

Odhlášení z akce:
Přihlášení se mohou odhlásit sami do termínu uzávěrky.
Při pozdějším odhlášení se hradí stornopoplatek ve výši startovného, bez jehož uhrazení nebude psovod připuštěn k dalšímu běhu.

Vedoucí akce:
Milan Oliva 608 206 503

Přejímka:
Adéla Benedeková 777 906 599

Případné změny týkající se tréninku budou zveřejněny v AKTUALITÁCH.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Podmínky účasti

Podmínky účasti

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele.
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa.

Bezpečnostní opatření:
Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:
Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.12  Národní dostihová a coursingový řád ČMKU. 
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost.

DODATEK PRO ZÁVOD:
Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1.9 Doping viz Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu řídí ustanovením článku 1.12  Národní dostihová a coursingový řád ČMKU.
 Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.